• +48 503 569 621

Urządzenia


Ukosowanie & Fazowanie / Zatępianie & Gratowanie

Ukosowanie / Fazowanie 

jest to proces obróbki termicznej lub mechanicznej krawędzi na V / K pod kątem lub na inny kształt tj. J / U / I przed spawaniem. Ukosowaniu poddaje się grubsze detale, blachy, rury, kształtowniki i pręty aby pocienić ich ściankę i umożliwić uzyskanie właściwego przetopienia przez nią, podczas późniejszego procesu spawania. 

Ukosowane termiczne prowadzi się przy użyciu płomienia gazu palnego (na stalach węglowych) oraz płomienia plazmowego (na stalach węglowych i wysokostopowych oraz metalach nieżelaznych). Stosowane powszechnie z uwagi relatywnie niski koszt narzędzia oraz wszechstronność zastosowań. Niestety proces ukosowania termicznego niesie ze sobą kilka niekorzystnych elementów

 • czynniki niekorzystne dla operatora i środowiska jak : dym, hałas, promieniowanie, zapylenie
 • zmiany strukturalne w obrabianej krawędzi, co może być niekorzystne dla stali wysokostopowych oraz wysokowytrzymałych
 • czasochłonność (licząc całość czasu potrzebną na uzyskanie odpowiedniej jakości powierzchnię) a więc i relatywnie duży koszt  
Szlifowanie to również jedna z bardziej popularnych metod ukosowania. Najczęściej prowadzone z zastosowaniem szlifierek ręcznych, co czyni tą metodę bardzo wszechstronną, jednakże procesowi temu towarzyszą 
 • niekorzystne dla operatora hałas i zapylenie
 • duża czasochłonność (ilość kosztownych roboczogodzin)
 • mała powtarzalność procesu (zależna od umiejętności operatora)
 • trudność w stosowaniu na materiałach jak stale wysokostopowe, odporne na ścieranie, grubsze detale 
Alternatywą dla ukosowania termicznego lub szlifowania, jest Ukosowanie / Fazowanie mechaniczne. Potrzeba do niego odpowiedniej maszyny (koszt inwestycyjny), ale warto go rozważyć z uwagi na późniejsze zalety / korzyści procesu
 • Nie wprowadza nadmiernego ciepła do materiału (brak odkształceń i naprężeń konstrukcji)
 • Możliwość obróbki wszystkich rodzajów blach bez straty własności mechanicznych : stale konstrukcyjne, wysokowytrzymałe (np. Weldox, Domex), energetyczne, stale wysokostopowe, nierdzewne i kwasoodporne (np. Duplex, SuperDuplex), stale odporne na ścieranie (np. Hardox / RAEX)
 • W odpowiedzialnych konstrukcjach (wszędzie tam gdzie wymagane jest perfekcyjne złącze spawane oraz późniejsze restrykcyjne badania nieniszczące) aby zminimalizować ryzyko powstania wad spawalniczych
 • Przed zastosowaniem spawania zmechanizowanego i zrobotyzowanego, gdzie wymagana jest duża precyzja i powtarzalność 
 • W przypadku, gdy wymagany jest specyficzny kształt przygotowania krawędzi : spawanie tzw. wąskoszczelinowe (J / U) lub zatępianie krawędzi na przygotowania krawędzi promień (R) 
 • Jest to proces przyjazny środowisku i operatorowi (brak dymu, iskier, pyłu)
 • Od razu otrzymuje się gładka / równa krawędź nie wymagająca dalszej obróbki
 • Jest powtarzalny i niezależny od umiejętności operatora 

Zatępianie / Gratowanie

jest to proces obróbki mechanicznej krawędzi przez szlifowanie lub frezowanie, celem

 • Usunięcia nierówności, zadziorów, tzw. gratów powstałych podczas np. cięcia, tłoczenia, wypalania laserem / plazmą
 • Uzyskania konkretnego kształtu na krawędzi : stępienie pod kątem (V) lub zaoblenie na promień (R)   
W obydwu przypadkach można stosować zarówno metody obróbki ręcznej (zależnej od umiejętności operatora i mało powtarzalne) oraz alternatywnie - odpowiednie urządzenia tzw. gratowarki / zatępiarki. Dysponują one odpowiednim narzędziem a przez to zapewniają odpowiedni kształt krawędzi. Jest to czasami bardzo ważne w przypadku : malowania, cynkowania, zapobiegania przecięciu przewodów na ostrej krawędzi, pęknięć spowodowanych spiętrzeniem naprężeń itp.